Политика за лични данни

Събираме лични данни под формата на „бисквитки“ за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме функции на социални медии и да анализираме трафика ви. Необходимо e изрично да се съгласите с използването на „бисквитки“, за да използвате уеб сайта (www.mvsalon.bg) на MV SALON по оптимален начин! Лични данни се събират посредством следните публикувани на уеб сайта форми: изпращане на съобщение чрез контактна форма. Личните данни ще бъдат обработвани директно от администратора или обработващи личните данни партньори, сред които са доставчици на облачни услуги в областта на хостинга (Superhosting), комуникацията с клиенти (ManyChat), маркетинговите платформи (Google и Facebook) и контрола на бисквитките (OneTrust).

Наименование на администратор на лични данни: МИЛЕН’С ЕООД
Единен идентификационен код (ЕИК): 131192973
Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ №95-97
Данни за контакт: info@mvsalon.bg; 02 944 4517

Заявка за оттегляне на съгласие:
info@mvsalon.bg